Logo - ČAVO, klikněte pro úvodní stránku Klikněte pro návrat na úvodní stránku
youtube-32pxfacebook-32px

Členství

Členem asociace se může stát:
  1. pacientská organizace pro vzácná onemocnění, která souhlasí se stanovami a cíli ČAVO
  2. fyzická osobastarší 18 let, která trpí vzácným onemocněním, jež není v ČR zastoupeno žádnou pacientskou organizací. V případě, že takováto organizace vznikne, pak členství fyzické osobě automaticky zaniká.
Práva a povinnosti členů:

Členové mají právo:
  1. účastnit se činnosti asociace a jeho orgánů a být o činnosti asociace informováni,
  2. účastnit se valné hromady a volit orgány asociace a být do nich volen,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti ČAVO.
Členové mají povinnost:
  1. dodržovat stanovy asociace,
  2. jednat v souladu s cíli asociace,
  3. nepoškozovat zájmy a dobré jméno asociace.
Celé znění stanov najdete zde.

„Členství v asociaci je bezplatné pro všechny její členy. Připojte se k nám a nebuďte v tom sami.“