Logo - ČAVO, klikněte pro úvodní stránku Klikněte pro návrat na úvodní stránku
youtube-32pxfacebook-32px

Naše činnost

Směr naší činnosti se snažíme řídit podle potřeb našich členů. V současné době se proto zaměřujeme především na: 

  • práci v Meziresortní a meziooborové pracovní skupině pro vzácná onemocnění při Ministerstvu zdravotnictví,
  • organizaci setkání pacientských organizací pro vzácná onemocnění,
  • organizaci setkání se zástupci zákonodárných a výkonných orgánů,
  • informování veřejnosti o problematice vzácných onemocnění,
  • mezinárodní spolupráci v rámci evropské společnosti pro vzácná onemocnění Eurordis,
  • vydávání Zpravodajů o činnosti asociace a o zajímavostech v problematice vzácných onemocnění,
  • prací v pracovních skupinách, které vytvořila asociace.

„I přes všechny překážky se snažíme jít stále dopředu."