Logo - ČAVO, klikněte pro úvodní stránku Klikněte pro návrat na úvodní stránku
youtube-32pxfacebook-32px

Národní akční plán pro vzácná onemocnění

V roce 2012 vláda ČR přijala Národní akční plán na léta 2012 – 2014. Národní akční plán vychází z Národní strategie pro vzácná onemocnění a jeho cílem je implementovat Národní strategii do reálného prostředí.

Národní akční plán sestavuje Meziresortní a mezioborová pracovní skupina pro vzácná onemocnění, která pracuje při MZd ČR. Tato skupina je odpovědná i za jeho naplňování.

Národní akční plán na léta 2012 – 2014 obsahuje těchto 11 cílů:

 1. Zlepšení informovanosti o VO
 2. Vzdělávání odborníků v oblasti VO
 3. Prevence VO
 4. Zlepšení novorozeneckého screeningu a diagnostiky VO
 5. Zlepšení dostupnosti a kvality péče pro pacienty s VO
 6. Zlepšení kvality života sociálního začlenění osob s VO
 7. Podpora výzkumu v oblasti VO
 8. Sběr biologických vzorků
 9. Posílení role pacientských organizací
 10. Meziresortní a meziooborová spolupráce
 11. Zahraniční spolupráce v oblasti VO
Více si můžete přečíst v Národním akčním plánu na léta 2012-2014.

V roce 2015 vláda ČR  schválila další Národní akční plán na léta 2015-2017. Tento plán  sestavila mezirezortní a mezioborová pracovní skupina pro vzácná onemocnění. Dokument navazuje na národní akční plán na léta 2012 - 2014 a opět řeší výše zmíněné cíle.

Více si můžete přečíst v Národním akčním plánu na léta 2015-2017.