Logo - ČAVO, klikněte pro úvodní stránku Klikněte pro návrat na úvodní stránku
youtube-32pxfacebook-32px

Národní strategie pro vzácná onemocnění

Jedním z doporučení EU je, aby každá země vypracovala vlastní strategii pro vzácná onemocnění. Vláda ČR přijala v roce 2010 Národní strategii pro vzácná onemocnění. Ta shrnuje problematiku vzácných onemocnění z hlediska EU i ČR a navrhuje hlavní cíle a opatření ke zlepšení situace v dané oblasti v ČR.

K hlavním cílům Národní strategie patří:

  • včasná diagnostika a dostupnost adekvátní léčby vzácných onemocnění ,
  • koordinace a centralizace efektivní péče o pacienty se vzácným onemocněním,
  • zlepšení vzdělání a informovanosti odborné i laické veřejnosti v dané oblasti,
  • spolupráce na národní a mezinárodní úrovni,
  • zapojení pacientských organizací do procesu implementace strategie,
  • zlepšení identifikace vzácných onemocnění v rámci systému Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN).

Dílčí úkoly, nástroje, odpovědnost, termíny, případné finanční náklady a indikátory plnění jednotlivých úkolů jsou specifikovány v rámci příslušného Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění.


Více si můžete přečíst v Národní strategii pro vzácná onemocnění.