Search
Close this search box.

Přehled členů s kontakty

ALSA z.s. Spolek ALSA je organizace sdružující pacienty a profesionály se zájmem o ALS. Jedná se o unikátní projekt, který realizujeme jako jediná organizace v České i Slovenské republice. Naším posláním je pomáhat pacientům poradenstvím, konzultacemi vhodných terapií, vytvořením specializované půjčovny pomůcek, rekondičními pobyty, výjezdy specialistů do domovů nemocných aj. Největším cílem projektu je vytvoření […]

Čestné členství

Za dlouholetou podporu asociace v oblasti vzácných onemocnění se rozhodla organizace následujícím lidem udělit čestné členství při příležitosti Konference členů, která se uskutečnila dne 14.4.2018.