Search
Close this search box.

Stanovy ČAVO platné 2023

Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.   Stanovy spolku   čl. 1  Základní ustanoveni Spolek nese název Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s. (dále jen „Spolek“). Anglický název spolku je Rare diseases Czech Republic. Spolek je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Sídlem Spolku je Praha. Spolek je založen […]

Zpravodaje ČAVO

Zpravodaj ČAVO Již od svého vzniku vydává ČAVO svůj časopis Zpravodaj s články o své činnosti a také o problematice vzácných onemocnění. Zpravodaj zasíláme všem svým členům a zde si jej mohou stáhnout i ostatní zájemci. Na zpravodaje se dostanete kliknutím na obrázky předních stran.   Zpravodaj 02/2022   Zpravodaj 01/2022 Zpravodaj 02/2021   Zpravodaj […]

Poučení o ochraně osobních údajů

Česká asociace pro vzácná onemocnění zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním […]