Search
Close this search box.

Konference členů ČAVO 2021

Konference ČAVO 2021 
Pozvánka zde (PDF)

Konference ČAVO proběhla POUZE ONLINE v sobotu, 13. listopadu, od 9 do 12:30 hodin, online z Pacientského hubu. Online variantu jsme zvolili z důvodů zhoršení epidemiologické situace.Tento rok budeme opět hlasovat pro členy do Rady ČAVO. Kandidovat budou naši současní členové Rady, paní Arellanesová, pan Břečťan a paní Uhlíková.  V případě Vašeho zájmu o kandidaturu do Rady ČAVO přikládáme formulář „Kandidatura do Rady ČAVO“, prosíme o jeho zaslání do 3. 11. 2021. Děkujeme


SEKCE PREZENTACE :

České předsednictví v Radě EU a vzácná onemocnění /Milan Macek

ePAGs /Lubomír Mazouch

ERN /Pavla Doležalová

Zapojení zástupců PO do procesu posuzování a schvalování orpahnů /René Břečťan

 

SEKCE HLASOVÁNÍ :

Kandidáti rada ČAVO

Návrh rozpočtu pro rok 2022

Plán činnosti pro rok 2022_ČAVO

Zpráva o činnosti ČAVO rok 2020 a co jsme již udělali v roce 2021

Zpráva o hospodaření_2020