Search
Close this search box.

Výsledek českého předsednictví EU

Výsledek českého předsednictví: napříč EU se shodneme, že léčbu a péči u vzácných onemocnění potřebujeme rozvíjet a musíme postupovat společně


České předsednictví Radě EU se uzavírá. V oblasti vzácných onemocnění se za těch šest měsíců událo mnohé. Především: naprostá většina členských států vyzvala Evropskou komisi, aby vytvořila společnou strategii pro vzácná onemocnění. Znamená to, že se v Evropě shodneme na tom, že se oblast vzácných onemocnění musí rozvíjet a že zlepšení se dá dosáhnout především prohlubováním spolupráce. Jsme velice rádi, že jsme se dostali až sem a chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na tom podíleli.

Jde především o pacientské organizace a odborníky, kteří se zasazovali o to, aby se vzácná onemocnění dostala na agendu francouzského a posléze českého předsednictví. Zásadní roli přitom hrál především EURORDIS a v ČR zejména ČAVO, jež na tuto problematiku dlouhodobě a systematicky upozorňovali. Výrazně přispívaly také národní aliance, které komunikují s vládami členských států.

Zároveň bychom chtěli poděkovat všem odborníkům kteří se podíleli na přípravě expertních konferencí. Bez jejich znalostí a entuziasmu, se kterým pracovali na organizaci, obsahu konferencí a formulaci doporučení, bychom se daleko nedostali.

Chtěli bychom také poděkovat všem úředníkům i politikům, kteří vzali na vědomí, že vzácná onemocnění tu jsou a bez jejich úsilí se jejich situace nezlepší. Jejich podpora umožnila nastartovat proces vedoucí ke výzvě Evropské komisi.

Zároveň je jasné, že naše úsilí s koncem českého předsednictví nekončí. Výzva členských států ještě neznamená, že Evropská komise společný plán pro vzácná onemocnění skutečně vytvoří. Bude zapotřebí dalších jednání a další podpory. Dostali jsme se však o významný krok blíže k cíli.
Děkujeme všem, kteří do toho s námi jdou.

Anna Arellanesová, René Břečťan, Kateřina Uhlíková.Odkazy:

článek na webu vzacni.cz

https://vzacni.cz/uspech-ceskeho-predsednictvi-eu-vyzvu-k-vytvoreni-spolecne-strategie-pro-vzacna-onemocneni-podporilo-22-statu/


článek na webových stránkách EURORDIS (v angličtině)

https://www.eurordis.org/ms-endorse-czech-cta-rare-diseases/

rozhovor s ministrem Válkem o evropském akčním plánu pro vzácná onemocnění (v angličtině)

https://www.eurordis.org/interview-minister-valek/


článek na webových stránkách českého ministerstva zdravotnictví

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/v-bruselu-probehla-rada-epsco-ktera-uzavrela-ceske-predsednictvi/


ČT: Válek vyzval Evropu k vytvoření akčního plánu pro pacienty se vzácnými nemocemi

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3539154-valek-vyzval-evropu-k-vytvoreni-akcniho-planu-pro-pacienty-se-vzacnymi-nemocemi


Zdravotnický deník: České předsednictví vyzývá k vypracování Evropského akčního plánu pro vzácná onemocnění

https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/10/ceske-predsednictvi-vyzyva-k-vypracovani-evropskeho-akcniho-planu-pro-vzacna-onemocneni/


Medical Tribune: Společný přístup urychlí a zlevní diagnostiku a léčbu vzácných onemocnění

https://www.tribune.cz/medicina/spolecny-pristup-urychli-a-zlevni-diagnostiku-a-lecbu-vzacnych-onemocneni/