Search
Close this search box.

Závěry průzkumu realizovaného v roce 2023

Průzkum povědomí o vzácných onemocněních (2023)
Společnost Ipsos realizovala pro Čavo v roce 2022/2023 průzkum trhu s praktickými lékaři pro děti a dorost a praktickými lékaři pro dospělé týkající se problematiky vzácných onemocnění (VO) v primární péči. Celkem bylo ve vzorku N=230 lékařů. Průzkum, který navazuje na obdobný průzkum v roce 2020/2021, byl realizován na základě zadání ČAVO s finanční podporou společnosti Takeda. 

Hlavní závěry: 

Povědomí o vzácných onemocněních mezi lékaři primární péče v mezičase roste.
• Alespoň jedno VO spontánně uvedlo 95 % lékařů.
• Zpřesňuje se znalost lékařů o VO. Více než 40 % lékařů uvedlo správně definici VO.

Zvyšuje se počet pacientů s diagnostikovaným VO v péči lékařů primární péče.
• Více než 70 % lékařů primární péče má ve své klientele pacienta se VO. Pokud má lékař ve své klientele pacienta s diagnostikovaným VO, obvykle má takové 2 pacienty.
• Více než 60 % lékařů primární péče mělo za poslední 2 roky ve své péči pacienta s podezřením na VO, (obvykle 2 pacienti s podezřením na VO u jednoho lékaře primární péče). Téměř všichni pacienti jsou odesláni ke specialistovi, nejčastěji na neurologii, kardiologii, endokrinologii, revmatologii nebo imunologii.
 
Lékaři primární péče se o problematiku VO zajímají.
• Nejčastěji se lékaři o VO vzdělávají četbou odborných článků v odborném tisku, na kongresech a ze zaslaných materiálů poštou nebo emailem.
• Lékaři by uvítali informace o diagnostickém postupu VO a možnostech léčby pacientů se VO v primární péči.  
• Většina lékařů se snaží poskytnout informace pacientům s VO a/nebo jejich rodinám, nejčastěji předávají kontakty na specialisty.