Search
Close this search box.

ČAVO se stalo členem mezinárodní sítě pro nediagnostikované pacienty UDNI

Česká asociace pro vzácná onemocnění byla na konci října 2023 přijata do mezinárodní sítě pro nediagnostikované pacienty  Undiagnosed Diseases Network International – Patient Engagement Group (UDNI PEG).

 

Tato síť vznikla v návaznosti na činnost amerického Undiagnosed Disease Program, jež zahájil svou činnost v roce 2008 v USA a společně se švédskou Wilhelm Foundation sponzoroval v letech 2014 a 2015 dvě konference o nediagnostikovaných vzácných onemocněních. Součástí UDNI PEG je nyní (včetně ČAVO) 19 pacientských organizací a více než 150 výzkumníků z celého světa.

 

Díky členství v UDNI PEG se může ČAVO účastnit setkání pacientských organizací pro nediagnostikované vzácné pacienty a sdílet s nimi svoje zkušenosti. Může se také zúčastnit každoroční konference UDNI PEG  (International Conference on Rare and Undiagnosed Diseases). 

 

Situace nediagnostikovaných pacientů je velmi složitá a často jsou v ní zcela osamoceni. Proto jsme před dvěma lety založili Platformu pro ultra-vzácné a nediagnostikované pacienty, která je sdružuje. Pravidelně také v dubnu připomínáme Den nediagnostikovaných, abychom o jejich situaci zvýšili povědomí. Přijetí do UDNI je další příležitostí, jak lépe hájit zájmy této skupiny, protože si můžeme vyměňovat znalosti a zkušenosti s mnoha dalšími organizacemi a odborníky. 

 

Usilujeme o to, aby na své cestě za diagnózou a péčí nezůstal nikdo  opomenut, ať už je jeho onemocnění jakkoli vzácné. Pro nediagnostikované a ultra-vzácné pacienty platí dvojnásob, že díky mezinárodní spolupráci a propojování můžeme najít nové cesty, jak jejich situaci zlepšit.